• 1
  • 2
VEGA News

VEGA: ROBOT ÜRETIMI DESTEKLIYOR

VEGA inovatif iç lojistik konseptini otomasyon çözümüyle genişletti.

ABB News

ABB, OPTIFACT™'I PIYASAYA SÜRDÜ

ABB Robotik, fabrika verilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için veri toplama, görselleştirme ve analizi kolaylaştıran yeni modüler OptiFact™ yazılım platformunu piyasaya sürdü.

ARC INFORMATIQUE

TSE'nin tarımsal kanopileri: PcVue, fotovoltaik gölgelik sisteminin merkezinde yer alıyor

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş çağımızın en büyük sorunu. Çevreyi korumak ve enerji güvensizliğiyle mücadele etmek için üstesinden gelinmesi gereken zorluklardan bazıları ise emisyon azaltma, tüketim optimizasyonu, herkesin erişebileceği temiz enerji ve karbonsuzlaştırma.

Parker News

PCH Ağ Portalı, yeni Ethernet iletişim modülleri ile fabrika otomasyonu sağlar

Parker Hannifin, makine G/Ç mimarisini dönüştüren Ethernet iletişim modüllerine yeni bir yaklaşım olan PCH Ağ Portalını piyasaya sürüyor. Fabrika otomasyonu pazarında makine maliyetlerinin, başlatma süresinin ve duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

  • 1
  • 2

Join the 155,000+ IMP followers