www.endustriweb.com
ARC INFORMATIQUE

Jena şehrinin e-otobüs filosunun şarj istasyonlarının izlenmesi

Şarj altyapısı her daim gözetim altında.

Jena şehrinin e-otobüs filosunun şarj istasyonlarının izlenmesi
Fotoğraf Stadtwerke Jena / Anna Schroll

Jena'nın toplu taşıma sistemi, e-otobüs filosu için şarj sütunlarını nasıl izliyor ve kullanılabilirliği artırmak ve bakım faaliyetlerini optimize etmek için gelişmiş tanılama özelliklerini nasıl kullanıyor?

Jena şehrinde, tramvay şeklinde 120 yıldır hizmette olan bir elektromobilite mevcuttur. Dizel otobüs filosu ile desteklenen verimli bir toplu taşıma sistemi de zamanla oluşturulmuştur. Geçen yıl ise şehir içi otobüslerin işleyişinde e-mobilite tanıtılmıştır. İlk üç araç, CO2 tasarrufuna (otobüs ve yıl başına 53.000 kg) katkıda bulunmak ve aynı zamanda kentsel alandaki partikül madde ve gürültü emisyonlarını azaltmak için 2020'de düzenli hizmete başladı.

Toplu taşımanın çekiciliği, esasen düzgün ve dakik çalışma ile desteklenmekte ve korunmmaktadır. Bu bağlamda, özellikle tramvay işletmeciliği, şehrin toplu taşıma işletmecisi Jenaer Nahverkehr'deki güç kaynağı bölümünün sorumluluğunda olan güvenilir ve kesintisiz bir güç kaynağı gerektirmektedir. Bununla birlikte, nadir durumlarda sistem teknolojisinde arızalar meydana gelebilir. Arızaların operasyonel sürece ve yolculara olan etkilerini en aza indirmek için duruş sürelerini mümkün olduğunca düşük tutmak gerekiyor. İşte bu da PcVue SCADA yazılımı temelinde uygulanan güvenilir kontrol ve telekontrol sistemi ile desteklenmekte.

Actemium Almanya'nın Automation Frankfurt iş birimi, uzun yıllar boyunca güç kaynağı için kontrol ve telekontrol teknolojisinin uygulanması ve daha da geliştirilmesi için Jena'nın toplu taşıma sisteminin partneriydi. Bunun içinde sinyalizasyon ve güvenlik sistemlerinin izlenmesi de yer almaktaydı.

Elektrikli otobüsler için yeni devreye alınan şarj altyapısının bakımı güç kaynağı departmanının sorumluluğundaydı ve şarj cihazlarını kontrol sistemine entegre etme isteği doğdu. Bunu yapmak için de Actemium Automation Frankfurt görevlendirildi.

Bu genişlemenin temel amacı, şarj altyapısının güç kaynağı departmanı tarafından uzaktan izlenmesini sağlamaktı. Böylece meydana gelen arızalar mümkün olan en kısa sürede tespit edilip ortadan kaldırılabilecekti. Bunu da özellikle topoğrafyası ve Saale Vadisi'ndeki konumu nedeniyle az sayıda güzergahta yüksek trafik yoğunluğuna sahip bir şehirde servis personelinin seyahat sürelerini mümkün olduğunca kısaltarak yapmak gerekliydi.

Mevcut kontrol sistemi ile çeşitli endüstriyel iletişim protokolleri aracılığıyla verilerin görselleştirilmesi, arşivlenmesi ve harici sistemlerle veri alışverişi için işlenme ve uzaktan alarm verme imkanı standart olarak sağlandı.

Şarj istasyonlarıyla iletişim kurmak için OCPP- Sürücüsü kullanıldı
Genel olarak, açık standart protokolü OCPP (Açık Şarj Noktası Protokolü), farklı üreticilerin ürünlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayan e-şarj istasyonlarını izlemek için kullanılmaktadır.

En son PcVue sürümüyle, üretici ARC Informatique, mevcut protokol sürümleri 1.6-J ve 2.0.1'in yanı sıra güvenlik profilleri 1 ve 2'yi destekleyen OCPP protokolü için iletişim sürücüsü sunmaktadır. Yazılım ayrıca bir şarj istasyonunun yalnızca bir Şarj İstasyonu Yönetim Sistemi (CSMS) ile iletişim kurabilmesi sorununun da üstesinden gelir. Proxy işlevi kullanılarak, şarj cihazının OCPP mesajları üçüncü parti sistemlere de aktarılabilir. Bu da doğası gereği çok çeşitli veri alışverişi seçeneklerine sahip olan açık PcVue sisteminin tipik bir özelliğidir.

Entegre kullanım işlevi
Var olan sistemle sorunsuz bir entegrasyonda çalışan kullanıcı arayüzüne eklenen yeni bir giriş noktası da harita ekranıdır. Bu ekran, tüm şehir boyunca konumlandırılmış şarj istasyonlarını sembol işaretleri olarak göstermektedir. Görselleştirmenin yeni eklenen kısmı, kontrol sisteminin mevcut işlevlerine ve çalışma felsefesine yıllardır aşina olan kullanıcılar için çok kısa bir öğrenme eğrisi sunmakla birlikte aynı zamanda şarj istasyonu izleme alanına da yansıtılmaktadır.

Veri analizi ve izleme
Actemium uygulamasının temel işlevi, canlı operasyon ve geçmiş verilerin değerlendirilmesinde hassas arıza analizine olanak tanıyan alarm ve günlük veri yönetimidir. Alarm sistemi, çağrı servisinin, kamu hizmeti şirketinin güvenli uzaktan erişimi aracılığıyla arızayı önceden teşhis etmesini ve ardından düzeltmesini veya uygun önlemleri almasını sağlar.

Ayrıca trafik kontrol merkezi, şarj altyapısına gerçekleştirilmiş olan bağlantıdan yararlanmaktadır. İş istasyonu, gerçek zamanlı olarak ilgili şarj noktalarında bir otobüsün nerede olduğunu gösterip çalışmayı etkileyen arızaları belirtir. Böylelikle rota planındaki iptalleri veya gecikmeleri önlemek için araç dağıtım planlamasında hızlı ayarlamalar yapılabilir. Daha sonrasında ise bakım personeli arızanın asıl nedeni belirleyebilmektedir.


Jena şehrinin e-otobüs filosunun şarj istasyonlarının izlenmesi
Fotoğraf: Jenaer Nahverkehr GmbH

Yüksek önceliğe sahip alarmlar, çağrı servisinin mobil terminallerine uzak mesajlar olarak gönderilir.

Sistem kullanıcıları, bir işlemin akım, gerilim ve güç değerleri gibi ölçülen tüm değerlerin görsel olarak karşılaştırılabileceği veri ekranı aracılığıyla aktif şarj süreçlerini izleyebilir. Aynı şekilde, halihazırda tamamlanmış olan ücretlendirme süreçleri işlem geçmişinden çağrılabilir, geriye dönük olarak görüntülenebilir ve birbirleriyle karşılaştırılabilir. İlgili her bir araç tanımlanarak halihazırdaki şarj durumu belgelenebilir.

İşlem geçmişi, bir düğmeyle veya otomatik olarak dışa aktarılıp, haftalık ve aylık rapor olarak saklanmaktadır. İlgi çekici olan kısım ise araç ve şarj işlemi başına enerji tüketiminin yanı sıra hatalı işlemlerin de görülebilmesidir.

Sistemin uygulanmakta olan kullanıcı ara yüzü aşağıdaki olanakları sağlar:
• Şarj istasyonları için erişim yönetimi sistemi
• Şarj istasyonlarının kilitlenmesi veya kilitlerinin açılması
• Şarj işlemlerinin uzaktan etkinleştirilebilmesi veya iptal edilmesi
• Şarj istasyonuna özel dokümanların saklanması ve geri alınması

Sadece birkaç haftada kanıtlanan pratik faydalar
Jena'nın toplu taşıma sisteminde test ve bakım mühendisi olan Christian Zeh, bu çözüm konusunda heyecanlı:
"E-şarj istasyonları için izleme ve kontrol sisteminin entegre edilmesiyle, tüm çalışma durumları artık bizim için anında müdahale seçenekleri sunan kontrol sisteminde görülebiliyor. Şarj altyapısı, güç kaynağı departmanının operasyonel iş akışlarına tamamen entegre edilmiş durumda. Sistemin ne kadar kullanışlı olduğu, özellikle şarj istasyonlarındaki sıcaklık dalgalanmalarının kontrol edilmesiyle ilgili olarak, günlük kullanımda sadece birkaç hafta sonra kanıtlanmıştır."


Jena şehrinin e-otobüs filosunun şarj istasyonlarının izlenmesi

Kontrol ve telekontrol sisteminde şarj altyapısının uygulanmasıyla, güç kaynağı ekibi, elektrikli otobüs filosunda halihazırda planlanan artış ve buna bağlı olarak şarj altyapısının genişletilmesi için son derece hazırlıklı durumda.

www.pcvuesolutions.com

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers