www.endustriweb.com
NSK

NSK CDP2022 Tedarikçi Bağlılığı Lideri Seçildi

NSK, küresel ve Avrupa tedarik zincirlerinde iklim değişikliği konularında yaptığı çalışmalarla art arda üçüncü yıl da liderliği başkasına kaptırmadı. Çevresel etki raporlaması konusunda uzmanlaşmış, küresel, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan CDP, 2022 Tedarikçi Katılımı Derecelendirme (SER) girişimi kapsamında NSK’yı en yüksek liderlik seviyesinde değerlendirdi.

Çevresel etki raporlamasında altın standart olarak kabul edilen CDP, dünya genelinde şirketleri ve belediyeleri yüksek hedefler belirleme, risk yönetimi ve çevre konuları hakkında şeffaf raporlama faaliyetlerinin ölçme ve değerlendirmesini gerçekleştirir. SER girişimi; hedefler ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını içeren temel alanlara odaklanarak şirketlerin iklim değişikliği konularında tedarikçileriyle ne kadar etkili bir şekilde iş birliği yaptığını değerlendirir. CDP söz konusu faktörlere dayalı olarak Tedarikçi Bağlılığı Liderleri olarak tespit edilen en yüksek puanı alan şirketleri seçer.

NSK, özellikle enerji ve kaynak korumasına katkıda bulunan ürün ve hizmetleriyle çevreyi korumaya yönelik grup çapında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin yanında, ticari faaliyetleri yoluyla karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik proaktif girişimleri sayesinde de en yüksek SER derecesine ulaşmıştır. Şirket ayrıca CDP'nin 2022 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Değerlendirmesinde ikinci en yüksek liderlik seviyesini gösteren (A-) derecesini elde etmiştir.

NSK, bugün ve gelecekte toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Şirketin ürünleri, araçların ve endüstriyel makinelerin sürtünme kuvvetini kontrol etmesine ve enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyor. NSK, ürünlerinin çevreye olan etkisini nicel olarak değerlendirmede şirkete yol gösteren dahili bir kılavuz olarak Neco (NSK Ekolojik Verimlilik Göstergesi) puanlama sistemini geliştirmiştir.

Şirket ayrıca tehlikeli maddelerin kullanımını ortadan kaldırmak ve çevresel olarak sürdürülebilir hammaddelerin kullanımını artırmak için kendi tedarik zinciriyle yakın bir şekilde çalışmaktadır. NSK bugün Avrupa'da rulman üretiminin%30'unu karbon nötr tesislerde üretilen düşük karbon emisyonlu “yeşil” çelik kullanarak gerçekleştirmektedir.

1) Tedarikçi Katılım Lideri olarak NSK, küresel ve Avrupa tedarik zincirlerinde çevresel etkileri ölçmek ve azaltmak için harekete geçiyor.


NSK CDP2022 Tedarikçi Bağlılığı Lideri Seçildi
 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers