www.endustriweb.com
NSK

Sahte Rulmanlar- riskleri bilin

Sahte rulmanlar küresel bir sorun olup tüm pazarlarda düşük kaliteli ürünleri satın alma riski mevcuttur. Yüksek kaliteli rulman üretiminde lider bir üretici olan NSK; güvenlik tehdidi oluşturan, kullanıcıların düşük güvenilirlik ve yüksek maliyetler ile karşılaşmasına sebep olacak olan bu sorunu gidermeye odaklanmaktadır.

Rekabetçi ve kârlı konumunu korumaya yönelik amansız mücadele, pek çok şirketin toplam mülkiyet maliyeti (TMM) ve performans gibi diğer faktörleri göz ardı ederek sadece birim fiyata dayalı satın alma kararları almak zorunda kaldığı bir kültür yaratmıştır. Ancak karşı konulmaz pazarlıklar sonucu yapılan alışverişler genellikle çok daha yüksek maliyetlerle sonuçlanır. Pek çok satın alma ve mühendislik ekibi ise böylesi bir strateji benimsemenin getireceği risk ve tehlikelerden habersizdir.

Sonuç, genellikle yanlışlıkla satın alınmış olan sahte rulmanlardır. Fiyat ucuz olabilir ama neticede bütün maliyet genellikle çok daha yüksek olacaktır. Öncelikle bu düşük kaliteli sahte ürünler, hizmete sokuldukları anda daha sık arızaya yol açarak bakım ve arıza maliyetlerini artırırlar. Bu maliyetler çoğu zaman ilk satın alımda harcanan tutardan çok daha fazladır.

Sahte ürünlerin menşei
Sahte rulmanlar sıklıkla düşük maliyetli ekonomilere sahip ülkelerdeki kontrolsüz kaynaklarda ve kurnaz organizasyonlar tarafından, genellikle kalitesiz ham maddeler kullanılarak düşük ücretli ve vasıfsız operatörlerin kullandığı eski makinelerde üretilmektedir. Genellikle kötü bir şekilde üretilip depolanan rulmanlar daha sonra, hem alıcıları hem de kullanıcıları yanıltmak için ürünün sahteliğini tamamen gizleyen ve taklit edilen orijinal üreticinin ambalajına benzeyecek şekilde tasarlanmış kutulara yerleştirilir.

Sahte rulman alındığında tutarsız kalite de garantidir. Böylesi rulmanlar üretim öncesi deneme süreçlerinden başarıyla geçebilirken sahadaki erken arızaları ile üzerine takıldıkları makine, sistem ve aracın performansı üzerinde belirsizlik yaratacaktır. Bu da nihayetinde marka itibarını tehlikeye atıp satışlara zarar verebilir.

Kendini bu durumda bulan pek çok şirket yardım isteyecek ve sonuçta onlara herhangi bir teknik destek ve tavsiye sunulmadığını görecektir. Sahtecilerin genellikle soruları cevaplayacak yerel uygulama mühendislerine sahip olmayacağı gibi; ortada test verileri, ürün kusur değerlendirmeleri veya hata analizleri sunacak modern ve donanımlı teknoloji merkezleri de olmayacaktır.

Malzeme önemlidir
Sahte rulman üretiminde kullanılan malzemeler ise, NSK'nin de aralarında bulunduğu OEM tedarikçileri tarafından kullanılan malzemelerin kalitesinde değildir. NSK, onlarca yıllık malzeme bilimi tecrübesinden yararlanarak rulmanlarını modern endüstri uygulamalarının gereklerini karşılayacak şekilde tasarlar. Rulman güvenilirliğinde en önemli faktör çelik kalitesi olup 20 katı aşan bir çalışma süresi farkı (orijinal ürün ile sahte ürün arasında) oldukça sık rastlanır bir durumdur.

100 Cr6 (veya Japon standardında SUJ2) gibi alaşımlı rulman çeliklerinin yorulma süresi, esasen kalıntı içeriğine bağlıdır. Özellikle oksit veya metalik olmayan kalıntılar, yuvarlanma yolu yüzeyi altında olumsuz etkilere yol açar. Örneğin, eritme sırasında oksidasyon yoluyla oluşan alüminyum oksit kalıntılarının rulmanın yorulma süresinde önemli bir düşüşe yol açtığı bilinmektedir. Bu etki, alüminyum oksit kalıntılarının nispeten daha sert olmasından ve çeliğin dövme gibi işlemlere tabi tutulması sırasında ayrışmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrışma sırasında kalıntılar küçülüp mikro yapıyı zayıflatır. Önde gelen bir çelik üreticisi ile çalışmakta olan NSK, bu negatif etkiyi önlemek üzere, Z Çelik, EP Çelik ve BNEQARTET gibi malzemeleri geliştirmiştir. Şirket ayrıca metalik olmayan içeriği azaltıp yorulma süresini uzatan özel eritme işlemleri de kullanmaktadır.

Sahte ürünlerde, ısıl işlem de genellikle hiç uygulanmayan ya da eksik uygulanan bir faktördür. Bu da çeliklerin ve sonuç olarak rulmanların, belirli özelliklerini olumsuz etkilemektedir. NSK'nın SHX çeliği gibi malzemeler ise yüksek çalışma sıcaklıklarında aşınmaya karşı direnç sağlayan özel bir ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Bu tip rulmanların kullanımı, yalnızca sıcaklığın sürecin doğal bir parçası olduğu durumlarda değil yüksek iş mili hızlarının tahrik bileşenlerinde yüksek sıcaklıklar ürettiği, takım tezgahı gibi uygulamalarda da gereklidir. Geliştirme sürecinde SHX çeliği özellikleri, kapsamlı yıpranma ve yüzey yorulma süresi testleri ile kanıtlanmıştır. Sahte ürün üreticileri bu tip bir ürün geliştirme süreci ve analizi sunmazlar.

Mücadele devam ediyor
NSK, sahte üreticileri belirleme ve kovuşturma çabalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor olsa da, tavsiye açıktır: Müşteriler, NSK ürünlerini satın alırken dikkatli davranmalıdır. Yalnızca Yetkili NSK distribütörü gibi güvenilir kaynaklardan alış veriş yapınız.

Sahte rulman endüstrisi hakkında ek bilgiye www.stopfakebearings.com adresinden erişilebilirsiniz.

1) Sahte ürün üreten bir üreticinin tesisinde bulunan paketli, sahte NSK rulmanı


Sahte Rulmanlar- riskleri bilin

2) Sahte NSK rulman kutusu detayları
 

Sahte Rulmanlar- riskleri bilin

3) Paketinden çıkarılmış sahte bir NSK rulmanı
 

Sahte Rulmanlar- riskleri bilin

4) Sahte bir rulmanın yakından görünüşü
 

Sahte Rulmanlar- riskleri bilin

 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers