www.endustriweb.com
CIAT

CIAT Climaciat Air Compact serisini sunar.

CIAT’ın yeni klima ünitesi Climaciat Air Compact sadece 40cm kalınlığındadır. Bu da ünitenin tavan ya da duvarlardaki çok dar alanlara bile kolayca monte edilebileceği anlamına gelmektedir. Ünite, standart parçalardan yapılmış, 100 ilâ 1000Pa arasında değişen basınçlara ve 1500 ilâ 6000 m3/s arasında değişen hava akışına sahip yüzlerce değişkenden oluşmaktadır.

CIAT Climaciat Air Compact serisini sunar.
R410A soğutma sıvısının kullanımı New Space’in son derece kompakt olmasını sağlamaktadır. R410A, eşit güçte geleneksel sıvılardan %20 daha az soğutma yükü gerektirmektedir. Bu durum ise, sıfıra eşit bir ODP (Ozon Aşındırma Potansiyeli – ozon tabakasını zayıflatma potansiyeli) ile ekolojik avantaj sağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda termodinamik devrenin bazı parçalarının boyutunu küçültür, böylece makinelerin boyutu da küçülmüş olur.

New Space kavramında optimum enerji etkililiği en büyük öncelik olmuştur. New Space aktif bir enerji geri kazanım sistemi ile donatılabilir. Aktif geri kazanım sisteminde ekstra bir termodinamik devre bulunmaktadır. Bu ise tahliye edilen havadan elde edilen enerjinin temiz havada yeniden kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Tahliye edilen ılık hava, termal performansı optimize etmek için ek bir geri kazanım devresi içinden geçirilir. Temiz havayı işlemek için gereken enerji miktarı azaltılır.

Ayrıca, enerji tüketimini azaltmak amacıyla bu ünitelerde doğal soğutma kullanılmaktadır (MO ve MT modelleri hariç). Doğal soğutma, dışarısının sıcaklığı izin verdiğinde, taze havanın ön işleme olmaksızın doğrudan binaya tahsis edilmesidir.

Son olarak, yoğuşmuş hava akışının sistemin esas gerekliliklerine uygun olması için motorlu fanlar grubu değişik hızlarda (EC motoru) çalıştırılabilir; bu da aşırı enerji tüketimini önler.

G4 ve G6 ile G4 ve F9’dan oluşan etkili bir çift filtrasyon, blokaj oluşmasını önlemek için optimum filtrasyon kalitesi sunmaktadır. CO2 ve VOC’leri tespit eden bir hava kalite probu, gerçek yenileme ihtiyacı doğrultusunda temiz havanın optimum kontrolünü sağlar.

New Space’in entegrasyonu oldukça kolaydır. Öncelikle 20 ilâ 390kW arasında değişen büyük bir enerji aralığı sunmaktadır (17 model ve 7 montaj versiyonundan oluşur); bu da herhangi bir uygulama için en uygun boyutlu ürünü sağlar. Diğer yandan, havanın pek çok yönde (tavan, yanlar ve zemin) akmasını ve sirkülasyonunu sağlar, dolayısıyla alan kısıtlamalarının söz konusu olduğu durumlarda bile kolayca entegre edilebilir.

Yüksek enerji tasarruflu yoğuşma gaz ısıtıcısı, maksimum %105 LHV (düşük ısıtma değeri) oranındaki en üst seviyede etkililiği sağlamak için ön karışım ve modülasyon teknolojisinden yararlanmaktadır. Ayrıca, ön karışım teknolojisi havanın karbon monoksit ihtiva etmemesini garanti etmektedir (CO = 0 devir/dk).

Gelişmiş kontrol/komuta fonksiyonları sunulmaktadır. Bir uzaktan kumanda, farklı Roof Top ve bunların modifikasyonlarından gelen bilgiyi tek bir merkezde toplar. Ayrıca, üniteye özgü yazılım, parametrelerin kontrol ve modifikasyonunun uzaktan yapılmasına olanak tanır. ‘Akıllı buz eritme’ algoritması buz eritme fonksiyonunun döngü ve süresini ihtiyaç duyulduğu şekilde ayarlar ve özel kartlar MODBUS ve LON gibi farklı protokoller altında iletişime olanak tanır.

Mevcut olan çoklu seçenekler üniteyi kesin bir çözüm haline getirmektedir:
- Hava akımı varlığının ve filtre bloklarının takibi,
- Duman dedektörü ve aşırı ısınma termostatı; bunlar bir yangın durumunda Roof Top’ta güvenlik aracı işlevi görür.
- Sert iklim koşulları söz konusu olduğunda (yüksek nem gibi), nemi havadan ayırmak için taze hava bölümü ile soğutma kangalının üst kısmındaki damlacık ayırıcı devreye girer.
- Klima ünitesinin motorundaki yumuşak starter, boru sistemini basınç uygulaması sırasında oluşan hasarlardan korur.
 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers