www.endustriweb.com
CIAT

AQUACIAT CALEO: Büyük evlere ve küçük ticari binalara hitap eden bir yenileme çözümü

Aquaciat Caleo ürün serisi 50kw’ye çıkan enerji oranı ve 65°C’de sıcak su üretimi ile büyük binaların, küçük otellerin ve hafif endüstrilerin yenilenmesinde ilk Avrupa kökenli çözümdür. Bu pazarlardaki ısı pompaları sayesinde, yenileme işleminde artık yaklaşık %50 oranında enerji tasarrufu elde etmek mümkündür. Aquaciat Caleo, mevcut radyatörleri muhafaza ederken, geleneksel ısıtma sisteminin değiştirilmesini, temiz sıcak su yönetimini ve yüzme havuzlarının ısıtılmasını sağlar.

AQUACIAT CALEO: Büyük evlere ve küçük ticari binalara hitap eden bir yenileme çözümü
Şimdiye dek Avrupa’da geleneksel ısı pompalarından yararlanan ve büyük apartman ve otellerde ya da küçük hizmet endüstrilerinde kullanılan bir ısıtma sistemi yenileme çözümü üretilmemiştir. CIAT Aqualis Caleo ürünü gibi önerilen yenileme çözümleri 20kw kuvvetle sınırlandırılmış olması dolayısıyla ev içi kullanım için rezerve edilmiştir.

Aquaciat Caleo ile dış sıcaklığın 12°C olduğu durumlarda bile artık ısıtma şebekesi, sıhhi temizlik şebekesi veya yüzme havuzu ısıtmak için 60°C’de sıcak su üretmek mümkündür. Bu nedenle, ısı pompası büyük evler (ortalama 300m2’den büyük) ve küçük kolektifler (gayrimenkul, küçük oteller, ofisler) için yenilikçi bir çözüm olmaktadır. Dört üniteden oluşan bir seçenek, uygulamaya göre 25, 30, 40 ve 50 kW’lik enerji ve 4’e yakın COP’ye sahip serilerden oluşmaktadır (COP = sağlanan termal güç ve tüketilen elektrik arasındaki performans katsayısı).

Otel endüstrisinin en büyük sorunlarından biri, temiz sıcak su üretiminin yüksek maliyetli olmasıdır. Aquaciat Caleo özellikle bu nedenle ekonomik bir çözüm olup elektrik faturalarını %50 oranında azaltır. Sıcak su yüzme havuzlarının ısıtılması ya da ön ısıtması için kullanılabilir.

CIAT ekiplerince elde edilen teknik, düzenli bir tedarikçi ile yeni buhar enjeksiyon kompresörlerinin birlikte gelişmesi şeklinde başlamıştır. Daha sonra, yeni bir robotun uygulanması ve özel bir termal yönetim sayesinde, Aquaciat Caleo serisi fikri mümkün kılınmıştır. Son olarak, sistemin optimizasyonu geri akış sıcaklıklarının kontrol edilmesine olanak vermekte, dolayısıyla maksimum 65°C’de su üreten termodinamik döngüyü optimize etmektedir.

Güneş panelleri gibi diğer alternatiflerin aksine, Acquaciat Caleo’nun sisteme entegre edilmesi son derece kolay olup büyük yer kaplayan sınırlamalara yer yoktur (gün ışığı gerektirmez); dolayısıyla dış mekânlara kurulabilir ve -20°C’den düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilir.

Bu ürün serilerindeki robotik Micro Connect, yüzme havuzunu ısıtmak ya da temiz sıcak suyun ön ısıtması için programlanabilir bir zaman çizelgesi gibi çok sayıda fonksiyon sunmaktadır.
 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers