www.endustriweb.com
INTERROLL

Yapılan anket Alman imalat şirketlerinin otomatik materyal akışına olan ve henüz gerçekleştirilmemiş talebini gözler önüne seriyor

Orta ölçekli Alman imalat şirketlerinde üretkenliği artırmak için hala yüksek bir potansiyel var: Almanya'daki beş imalat şirketinden biri bile iç malzeme akışında yüzde 75'ten fazla bir otomasyon derecesi elde edemiyor. Aynı zamanda, son kullanıcılar, palet elleçleme için basit ve sağlam sistemlere özel önem vermekte. İşte bunlar, Interroll'un 2019 yılında Almanya'da kullanıcıların uygun çözümler açısından ne istediğini belirlemek için gerçekleştirdiği Orta Ölçekli İşletmelerdeki Üretim Lojistiği araştırmasının bazı bulgularıdır.Otomasyon ve robotik, endüstriyel üretimde daha fazla rekabet, kalite ve sürdürülebilirlik için anahtar teknolojilerdir. Bu teknolojilerin üretkenlik potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için, iç malzeme akışı merkezi bir rol oynar. Bu sadece montaj hatlarına veya robotlara malzeme temini için değil, aynı zamanda depolama ve toplama alanlarının gelen ve giden mallarla en kusursuz bağlantısı için de geçerlidir. Çoğu büyük şirket bu zorluğu kabul etti. Ancak orta ölçekli şirketlerde otomasyonla ilgili gerçek durum nedir?

Sadece ufak bir kısmı halihazırda gelişmiş otomasyon kullanmakta
Interroll'un “Orta Ölçekli Şirketlerde Üretim Lojistiği” araştırması, bu alanda açık bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor: Ankete katılan firmalarda iç malzeme elleçlemenin ortalama otomasyon derecesi sadece yüzde 53. Beş şirketten biri bile (yüzde 19) bu süreçler için yüzde 75'in üzerinde bir otomasyon seviyesine ulaşamıyor. Yaklaşık 10 şirketten biri (yüzde 9) bu süreçlere yatırım yapmak konusunda çok isteksizdi ve otomasyon seviyesi yüzde 25'in biraz altında. İşleme süreçlerinde, bu her beşinci şirket için bile geçerlidir. Şirketlerdeki bu durum, uygun ekipman için birikmiş işler olduğunu göstermektedir. Yatırım yapma konusundaki bu isteksizlik kırılmazsa, bu şirketlerin verimlilikte rekabetçi dezavantajlarla karşılaşmaları muhtemeldir.

İlginç bir şekilde, anket ayrıca, katılımcıların bildirdiği depo süreçlerinin arızalara duyarlılığında da bu durumu göstermektedir. Örneğin, otomasyon derecesi yüzde 50'den az olan şirket sayısı, daha yüksek otomasyon derecesine sahip şirketlerin yüzde 24'üne kıyasla yüzde 48'e yükselmektedir. Ancak otomasyon yapanlar bile doğal olarak bozulmaya karşı tamamen güvenli değildir. Burada yazılım arızaları (yüzde 40) ve karmaşık sistemlerin yanlış çalışması (yüzde 32) en sık bozulma nedenleri arasındadır.

Özellikle basitlik ve dayanıklılık kullanıcılar için önem arz etmekte
Bu arada, konveyör modüllerinin kolay kullanılabilirliği de palet elleçlemede anket katılımcıları için önemli bir rol oynamaktadır. Üretim planlamacılarının yüzde altmış biri bu özelliğin bu süreçlerde en önemli faktör olduğunu düşünmektedir. Ankete katılanların hepsinde, palet konveyör teknolojisinin dayanıklılığı ve sağlamlığı (yüzde 58) bir çözümün belirleyici avantajını oluşturmaktadır. Ve orta ölçekli şirketlerden sorumlu olanların gelecekteki eğilimlere karşı açık fikirli olmadığını düşünenler de yanılıyorlar. Zira bu kişilerin yüzde 67’si, uzun servis ömürlü uygulamalar (yüzde 53) ve modüler ürünler (yüzde 50) gibi uygulamalardan önce bile önleyici bakımın ve profesyonel servisin düzgün üretim süreçleri yaratmada en önemli kriter olduğunu düşünüyor.

Interroll tarafından yaptırılan ve Faktenkontor (Hamburg) ajansı tarafından yürütülen ankette, Almanya'da toplam 200 üretim şirketi 2019 yılında telefonla araştırıldı. 50 ila 500 çalışanı ve 500 milyon Euro ciroya kadar olan şirketlere odaklanıldı. Şirketler, makine mühendisliği ve gıda ve tüketim malları endüstrisi gibi çok çeşitli sektörlerden seçildi. Teknik yöneticiler, üretim yöneticileri ve üretim planlamacıları gibi teknik karar vericiler özellikle ele alındı.

Bu anketin sonuçları göz önüne alındığında, Interroll, üretim alanlarındaki “son kilometreyi” daha iyi organize etmek ve otomatikleştirmek için yeni bir çözüm olan Akıllı Palet Taşıyıcı – SPM- üzerinde aktif olarak çalışıyor. Bu yeni arayüz, malzeme akışının farklı aşamaları, yani paletlerin hareketi, organizasyonu, girişi ve çıkışı arasındaki bağlantıyı geliştirecek. SPM sadece imalat makinelerinin yakınına değil aynı zamanda aynı imalat prosesi içindeki farklı üretim hücreleri arasına da yerleştirilebiliyor olacak.

Daha fazla bilgi için:
https://www.interroll.co.uk/products/spm/


Grafikler

[Grafik 1]

Yapılan anket Alman imalat şirketlerinin otomatik materyal akışına olan ve henüz gerçekleştirilmemiş talebini gözler önüne seriyor
Otomasyon hala gelişime açık
İç lojistik süreçlerinde ortalama otomasyon oranı

Elleçleme süreçleri: Yüzde 50
Materyal taşıma süreçleri: Yüzde 53
Depolama süreçleri : Yüzde 62

[Grafik 2]

Yapılan anket Alman imalat şirketlerinin otomatik materyal akışına olan ve henüz gerçekleştirilmemiş talebini gözler önüne seriyor
Kalite ve kullanıcı dostu odağı

Palet konveyor teknolojisi için en önemli üç ihtiyaç

İleri teknoloji tasarım: Yüzde 35
Basit operasyon: Yüzde 53
Sağlamlık: Yüzde 68
Tüm katılımcılar, çoklu cevaplar verilmiş olabilir.

[Grafik 3]

Yapılan anket Alman imalat şirketlerinin otomatik materyal akışına olan ve henüz gerçekleştirilmemiş talebini gözler önüne seriyor
Otomasyon, operasyon süreçlerini sağlamlaştırır

Depolama süreçlerinde iş karışıklıklarına hassaslık

Yüzde 50’den fazla otomasyona sahip şirketler: Yüzde 24
Yüzde 50’den az otomasyona sahip şirketler: Yüzde 48

 
 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers