www.endustriweb.com
Seco Tools

Seco Green Fund On Yıldan Uzun Süredir Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşıyor

Seco Tools, iklim değişikliğini ve çevreye olumsuz etkileri azaltma konusunda katkı sağlamak için 2012 yılında Green Investment Fund'ı uygulamaya koydu. O zamandan bu yana Green Fund, şirketin operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini azaltan çeşitli sürdürülebilir projelerin yatırımını destekledi.


2022 yılında, özellikle şirketin iklim etkisini %50'den fazla azaltma ve 2030 yılına kadar %90 döngüselliğe ulaşma gibi uzun vadeli şirket hedeflerini finanse etmek için 10 milyon İsveç kronu ayrıldı.

Seco Tools Sürdürülebilirlik Uzmanı Shaelyn Meyers, "Green Fund, Seco'nun sürdürülebilir projelere yatırım yapması için önemli bir varlıktır ve 10 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Sahaların daha önce geleneksel yatırım faktörleri nedeniyle öncelik veremediği çevreci yatırımları teşvik etmesini sağlamaktadır" diyor.

Dünya çapında güneş enerjisi sistemleri
Güneş enerjisi projeleri, elektrik şebekesine olan bağımlılığın en aza indirilmesi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması yoluyla iklim etkisini azaltmayı amaçlıyor. Green Fund, Güney Afrika'daki şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemlerinden İngiltere ve Hindistan satış birimlerindeki güneş enerjisi sistemlerine kadar birçok güneş enerjisi projesini destekledi.

Isı geri kazanımı ve yeniden kullanılabilirlik
Seco'nun şirketin iklim etkisini azaltmasının bir başka yolu da üretim süreçlerinden elde edilen atık ısıdan yararlanmaktır. Green Fund, ısı geri kazanımı sistemlerini artıran ve böylece döngüselliği artıran sürdürülebilirlik projelerini destekledi.
Fagersta'daki merkez ofisinde ısı geri kazanımı sistemi, hava kompresörleri aracılığıyla sahaya ısı sağlayacak şekilde genişletilecek ve beklenen bölgesel ısıtma sisteminin artık satın alınması gerekmeyecektir. CO2 emisyonlarında ölçülen sahanın karbon ayak izinin %28 oranında düşmesi öngörülmektedir.

Atık döngüsellik girişimleri
Seco Tools aynı zamanda atık döngüselliğini artırmak ve atık sahasına atık göndermenin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çaba gösteriyor. Green Fund, Birleşik Krallık tesislerinde kompost alanları oluşturmak gibi farklı projeler gerçekleştirmeye ek olarak atıkların geri dönüşüm amacıyla ayrıştırılmasına yardımcı olmak için tüm sahalarda sürdürülebilir altyapı oluşturmak üzere fon ayırdı.

https://www.secotools.com/article/85588Seco Green Fund On Yıldan Uzun Süredir Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşıyor
Solar Panel Installation Seco India

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers