www.endustriweb.com
HMS Industrial Networks AB

Endüstriyel Ethernet ve Kablosuz sektörü hızla büyüyor HMS’e göre 2017’de endüstriyel network Pazar payları

Endüstriyel Ethernet ve Kablosuz sektöründeki büyüme, endüstriyel aygıtların ağa bağlanma ve Endüstriyel Nesnelerin İnternetine duyulan ihtiyacının artması ile hız kazandı. HMS Industrial Networks’ün endüstriyle network pazarıyla ilgili yıllık çalışmasından çıkan temel sonuç bu oldu. Endüstriyle Ethernet artık pazarın %46’sına hitap ediyor (geçtiğimiz yıl %37 idi). Kablosuz teknolojiler de hızlı başladı, şu anda %6 Pazar payına sahip (geçtiğimiz yıl %4’tü). Endüstriyel Ethernet ve Kablosuz birlikte değerlendirildiğinde, pazarın %52’sine hakimken, fieldbus’ların hakimiyeti %48 civarında.

Endüstriyel Ethernet ve Kablosuz sektörü hızla büyüyor  HMS’e göre 2017’de endüstriyel network Pazar payları
Fieldbus’lara karşılık endüstriyel Ethernet ve Kablosuz teknoloji

HMS’nin 2017 tahmini, 2016’da Fabrika Otomasyonu bünyesinde yeni kurulmuş ağ sayısına göre yapılmıştır. Tahmin, birçok pazar piyasa araştırması ve HMS’nin kendi satış istatistiklerine dayanmaktadır.

HMS Industrial Networks şimdi endüstriyel network pazarıyla ilgili global olarak fabrika otomasyonları içinde kurulan yeni ağlara odaklanan yıllık analizini sunuyor. Endüstriyel iletişim ve Nesnelerin İnterneti alanında ürünler ve hizmetlerin bağımsız tedarikçisi olan HMS endüstriyel network pazarıyla ilgili azımsanmayacak bir kavrayışa sahiptir. İşte 2017’de endüstriyel iletişimle ilgili gördüğü bazı trendler şunlardır:

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Ethernet’in büyümesini hızlandırıyor

HMS’ye göre, endüstriyle Ethernet %22’lik büyüme hızı ile önceki yıla göre daha hızlı büyüyor. Endüstriyel Ethernet, geçtiğimiz yılki %38’e kıyasla artık pazarın %46’sını oluşturuyor. EtherNet/IP ve PROFINET bu yarışta birinci sırayı paylaşırken, PROFINET Orta Avrupa’da baskın, ise Kuzey Amerika’da lider durumda. Küresel pazardaki yarışta onları EtherCAT, Modbus-TCP ve Ethernet POWERLINK takip ediyor.
HMS Pazarlama Direktörü Anders Hansson, “Yeni kurulan ağlar söz konusu olduğunda çeşitli endüstriyel Ethernet ağlarına yönelik hızlı bir dönüşümü açıkça görüyoruz. Endüstriyel Ethernet’e dönüşüm; yüksek performans ve fabrika tesisleri ve IT sistemleri arasındaki entegrasyon ihtiyacının yanı sıra genel olarak Endüstriyel Nesnelerin İnterneti tarafından harekete geçiriliyor.” diyor.

Kablosuz teknoloji network sektöründeki durumu yeniden tanımlıyor

Kablosuz teknolojiler %32 gibi hızlı bir büyümeyle tüm pazarın %6’sına denk geliyor. Kablosuz teknoloji içinde en çok tercih edileni WLAN ve onu Bluetooth takip ediyor. Anders Hansson, “Kablosuz teknoloji, makine üreticileri tarafından, yenilikçi otomasyon mimarilerini ve tabletler ve akıllı telefonlar yoluyla yapılan Kendi Aygıtını Getir (BYOD) çözümleri de dahil olmak üzere bağlanabilirlik ve kontrol için yeni çözümleri gerçekleştirmek amacıyla giderek daha fazla kullanılıyor.” diyor.

Fieldbus’lar hâlâ büyüyor ama büyümede yavaşlama var

Fieldbus’lar %48’le hâlâ piyasada en yaygın kullanılan network’ler konumunda. Birçok kullanıcı fieldbus’ların geleneksel kolaylık ve güvenilirliğini talep ettiği için fieldbus’lar hâlâ büyümeye devam ediyor ama geçtiğimiz yılki %7’ye kıyasla şu anda %4’e düşmüş durumda olan büyüme hızı azalıyor. Hakim konumdaki fieldbus olan PROFIBUS, toplam global pazarın %14’üne sahip, onu takip eden Modbus-RTU ve CC-Link’in her ikisi %6 konumunda.

Bölgesel durum

Avrupa ve Orta Doğu’da, PROFIBUS hâlâ lider network iken, PROFINET en hızlı büyüme oranına sahip. Onları EtherCAT, Modbus-TCP ve Ethernet POWERLINK takip ediyor.
ABD pazarına CIP network’leri hükmederken, EtherNet/IP pazar payı bakımından DeviceNet’i geçmiş durumda.
Asya’da parçalı bir network pazarı olduğu çok bariz. Hiçbir network, gerçek bir pazar lideri olarak öne çıkmıyor ama PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus ve CC-Link yaygın olarak kullanılıyor. EtherCAT, önemli bir network olarak kendini kabul ettirmeye devam ediyor ve CC-Link IE Field da ilgi görüyor.

Giderek daha fazla aygıt ağlara bağlanıyor

Anders Hansson, “Sunulan rakamlar, sektördeki meslektaşların sezgilerini, kendi satış istatistiklerimizi ve piyasadaki genel algıyı dikkate alarak oluşturduğumuz görüştür. Şu anda Ethernet ve Kablosuz teknolojinin %48’i oluşturan fieldbus’lara göre, birlikte piyasanın yarıdan fazlasını, %52’sini oluşturduğunu görmek ilginç. Bir dizi endüstriyel Ethernet network’ünün başarısına büyüyen Kablosuz teknolojilerin eklenmesi ve kullanıcıların çeşitli filedbuslar, endüstriyel Ethernet ve kablosuz ağlar yoluyla bağlantı talebinde bulunması network pazarının parçalanmış hale geldiğini doğruluyor. Sonuçta endüstriyel aygıtlar, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 gibi trendlerin desteğiyle giderek daha fazla bağlantılı hale geliyor. HMS tamamen ‘Bağlanan Aygıtlar’la ilgili olduğundan bize göre bu trendlerle büyümeye tam olarak uygunuz.” diyor.

Endüstriyel Ethernet ve Kablosuz sektörü hızla büyüyor
HMS’e göre 2017’de endüstriyel network Pazar payları
Anders Hansson, HMS Industrial Networks Pazarlama Direktörü

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers