www.endustriweb.com
HMS Industrial Networks AB

Otomotiv test sistemleri ve endüstriyel uygulamalar için güçlü CAN-FD çok-kanallı Ixxat PC-arayüzü

HMS Networks, Ixxat® PC-arayüzü portföyünü, her bir CAN-FD/CAN ve LIN bağlantısı için dört kanal sunan çok-kanallı arayüz CAN-IB 640/PCle ile genişletiyor.

Otomotiv test sistemleri ve endüstriyel uygulamalar için güçlü CAN-FD çok-kanallı Ixxat PC-arayüzü
Modern otomotiv sistemleri ve karmaşık endüstriyel uygulamalar çoğunlujla her biri test, izleme ve/veya kontrol sistemleri için aynı anda bağlanması gereken birkaç paralel CAN ve CAN-FD ağları barındırmaktadır. Yeni çok-kanallı Ixxat® CAN-IB 640/PCle arayüzü ile, HMS ağ bağlantısını kullanıcılar için doğrudan ve maliyet etkin hale getiriyor. CAN-FD/CAN ve LIN bağlantısı için sırasıyla dört kanal içeren CAN-IB 640/PCle, sadece tek bir kart ile pek çok uygulama gereksinimini karşılıyor. Ve hatta daha fazla bağlanabilirlik gerektiğinde, birkaç CAN-IB640/PCle kartı paralel olarak kullanılabiliyor. Bu tüm Ixxat CAN arayüzleri tarafından desteklenen ve kullanıcılara akıllı ve ölçeklenebilir networking sunan bir özellik.

Odak noktasında performans ve zeka var
CAN-IB 640 / PCIe, büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak okuyabilen, zaman damgasını vurabilen ve filtreleyebilen güçlü bir yerleşik mikrodenetleyici sistemine sahip aktif bir PC arayüzüdür. Ağ bağlantısı, arabirim kartını ve bağlı PC sistemini korumak için galvanik olarak izole edilmiş iki D-Sub 9 konektörü ile yapılır.

Müşteri PC-uygulaması için esnek ve çok yönlü bağlantı
Tüm Ixxat CAN arayüzleri, SocketCAN dahil olmak üzere Windows ve Linux için kapsamlı sürücü paketleri ile birlikte gelir. Sürücüler, özellikle tüm Ixxat PCI kartları, uygulamada aynı şekilde arabirimlenebildiğinden, müşteriye özgü uygulamaların kolay ve hızlı bir şekilde geliştirilmesine izin verir. Bu, Ixxat PC arabirimlerinin farklı türleri arasında çok esnek ve çok yönlü geçiş yapılmasını sağlar. Örneğin müşteri uygulama yazılımını her seferinde uyarlamaya gerek kalmadan USB, PCIe, PCIe Mini ve Ethernet türleri buna örnektir. Windows için basit bir izleme aracı da teslimat kapsamına dahildir, ancak HMS ayrıca farklı amaçlar ve kullanım durumları için çok sayıda ek analiz ve yapılandırma aracı da sunar. Tescilli sürücü paketlerine ek olarak, J2534-Passthru veya D-PDU API gibi standart API'ler, bu standart API'leri kullanan 3. taraf araçlara bağlantıyı basitleştiren seçenekler olarak mevcuttur.

CAN-IB 640/PCIe ve sunulan araçlarla ilgili daha fazla bilgiye erişmek için:  www.ixxat.com/can-interfaces

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers